• immokantoren

Vastgoed verkopen

Een huis verkopen is voor de meeste van ons geen alledaagse bezigheid. Daarnaast zijn de laatste jaren de verantwoordelijkheden van de verkoper verveelvoudigd en heel wat omslachtiger geworden. Niet alleen speelt hier het contractrecht, ook de wetgeving over ruimtelijke ordening, milieu, voorkooprechten, monumenten en landschappen willen er hun zegje in hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten, attesten, keuringen en andere certificaten die vereist zijn voor de verkoop van een pand :

     * kadastrale gegevens (leggers en plan)
     * bodemattest
     * eigendomsattest
     * elektrische keuring
     * energieprestatiecertificaat
     * hypothecair getuigschrift
     * uittreksel uit het plannen -en vergunningsregister
     * gemeentelijke inlichtingen
     * basisakte (bij mede-eigendom)
     * verslag algemene vergadering (bij mede-eigendom)
     * onroerend erfgoed
     * watertoets
     * recht van voorkoop

Zich laten bijstaan door een specialist wordt een absolute noodzaak.


Waarom een immokantoor?

Vandaag telt ons land een recordaantal van 10.431 vastgoedmakelaars. Het beroep van immomakelaar is daarmee populairder dan ooit. Het mag dan ook niet verbazen dat er het voorbije jaar nooit méér huizen gekocht en verkocht werden, en dat in toenemende mate mét de hulp van een makelaar.
Waarom een immokantoor inschakelen die je een serieuze commissie moet betalen als je het allemaal zelf kan doen? Een terechte opmerking, maar anderzijds moet je je wel jezelf de vraag stellen of je het onroerend goed zelf wel verkocht kan krijgen voor de gewenste prijs.

Ook de commerciële kant is niet onbelangrijk. De vastgoedmakelaar begeleidt de koper in zijn zoeken naar een geschikte woning. Hierbij heeft de vastgoedmakelaar, naast de traditionele advertenties, internet en een klantenbestand ook nog zijn erg traditionele, maar daarom niet minder belangrijke uitstalraam ter beschikking.

Iemand die een eigendom koopt, gaat haast altijd eens eerst rondkijken om zich een idee te kunnen vormen van wat haalbaar en betaalbaar is, volgens zijn eigen middelen. Iedereen droomt van een prachtig kasteel, maar de koper bepaalt zeer nauwkeurig zijn levensinvestering.

Om een overzicht te krijgen van wat er in de regio te koop is, is het uitstalraam van het vastgoedkantoor ook belangrijk. In het uitstalraam kunnen de verkoper/eigenaar en de kandidaat koper elkaar vinden.

Mocht je toch nog twijfelen, dan is het belangrijk om goed je huiswerk te doen, het gaat toch immers over heel veel centen ! Je kan best een paar schattingen laten doen bij verschillende immokantoren en vragen hoe ze werken en hoeveel hun commissie bedraagt.

Om dit te lastige werk te vergemakkelijken hebben we een lijst gemaakt van alle belangrijke 4024 immokantoren in België, zodat je gemakkelijk kan vergelijken.

Kies immokantoor volgens netwerk