Investeren in vastgoed

Roerend en onroerend goed
Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van wat vastgoed juist inhoudt en welke plaats dit binnen uw vermogen inneemt. Uw vermogen is namelijk samengesteld uit roerend en onroerend goed.
Onder roerend goed vallen enerzijds uw financiële producten zoals verzekeringen, spaarboekjes, aandelen, fondsen of obligaties, … maar ook verzamelingen als dure wijn, kunst, old-timers, etc.
Aan de andere kant is vastgoed, zoals het woord zelf aangeeft, vast en vormt het daarmee onderdeel van uw onroerend vermogen. Vastgoed kan enerzijds worden aangewend voor eigen gebruik, maar kan ook ingezet worden als investering.


Passief inkomen
Wanneer u investeert in vastgoed om er een extra inkomen uit te halen, spreken we van een passieve vorm van investeren en bijgevolg een passief inkomen. U hoeft dus niet dagelijks te gaan werken om toch maandelijks dit extra inkomen te ontvangen. Ook nadat u stopt met werken blijft u dit extra inkomen ontvangen.
Vastgoed als investering
Gezien vastgoed onroerend is, dient dergelijke investering dan ook altijd op middellange tot lange termijn gezien te worden. Investeren in vastgoed is dus geen oplossing voor personen die op korte termijn hun middelen terug nodig hebben.
Wat genereert nu juist inkomen bij vastgoed?
Uiteraard is het meest voor de hand liggende de huuropbrengsten. Als tweede bron van inkomsten is het de gerealiseerde meerwaarde. Dit is uiteraard enkel van toepassing op moment van verkoop van het pand. Wat echter vaak vergeten wordt zijn de kleinere inkomsten die gegenereerd worden door het belastingvoordeel dat je doet bij het investeren in vastgoed in vergelijking met andere investeringen en beleggingen.