Anadyr Consult

  1. Home
  2. Limburg
  3. Hasselt
  4. Anadyr Consult

Immokantoor Anadyr Consult

Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, België

Over Anadyr Consult

Een vastgoedinvestering kan een zeer interessante aanvulling zijn van uw beleggingsportefeuille en moet indien nodig dus deel uitmaken van het actieplan. Hierbij dient vooral rekening gehouden met uw risicoprofiel en de reeds aanwezige beleggingsportefeuille.


Anadyr Estate Management staat garant voor het zoeken en selecteren van de juiste partners inzake alles wat met beleggingsvastgoed te maken heeft. Concreet gaat zij op zoek naar betrouwbare partners die u in de uiteindelijke keuze en de praktische afhandeling zullen bijstaan. Anadyr zal ook een partner aanreiken voor de verhuring en de dagdagelijkse opvolging van uw eigendom. Op die manier wordt het beleggen een positieve ervaring.


Samengevat zal Anadyr Estate Management u introduceren bij erkende partners die in opdracht van hen de uitvoering waarnemen van de volgende opdrachten:


-Het aanbrengen van kwalitatief beleggingsvastgoed op maat.
-Het in naam en voor rekening van u als opdrachtgever sluiten van huurovereenkomsten  sluiten en stellen van alle handelingen die verband houden met de verhuring van onroerende goederen, waaronder:
Alle nodige prestaties om het pand te verhuren, zo nodig onderhandelen met huurders, enz. Specifiek zal de door ons gekozen erkende vastgoedbeheerder kandidaat-huurders grondig evalueren.
Het verstrekken van deskundig advies en het naar best vermogen opvolgen van de huurwetgeving en andere wetten en reglementering die verband houden met deze opdracht en het pand.
Het verlengen, het vernieuwen, of zelfs verbreken van de bestaande huurovereenkomsten en alle overeenkomsten desbetreffend af te sluiten.
Het controleren van alle ontvangsten alsook de betalingen uit te voeren betreffende de beheerde goederen en hiervoor geldig kwijtschriften te geven of te ontvangen.
Het aanvaarden of versturen van alle opzegbrieven.
Het beheren van de waarborgen volgens instructies van de eigenaar.
Het toezicht op de uitvoering van alle voorwaarden van het huurcontract vooraleer de huurder zijn intrek neemt in het appartement, zoals het opvragen van het bewijs van huurwaarborg en het bewijs van brandverzekering.
De aanstelling van een expert voor het opmaken van de intredende en uittredende plaatsbeschrijving.
De aanstelling van een expert voor het opmaken van de staat van bevinding bij schade of discussies over de staat van het appartement.
Het jaarlijks bezoeken van het pand en hiervan verslag uitbrengen aan de opdrachtgever telkens dit noodzakelijk blijkt, bv. Ingevolge de staat van het goed of uit te voeren werken.
Indien nodig de huurder aanmanen zijn verplichtingen als huurder na te komen en het nodige te doen voor de jaarlijkse huurindexeringen en de eventuele huurprijsaanpassingen.